Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Thông tin truy cập
  • Đang truy cập : 2
  • Hôm nay : 201
  • Tông lượt truy cập : 848924
Tìm kiếm nâng cao

C200H-CPU01

Tall Glow

C200H-CPU01

Khối CPU

  • Phần tử điều khiển: MPU, CMOS, LS-TTL
  • Phương pháp lập trình: Ladder
  • Dung lượng bộ nhớ: 6.974 words (với bộ nhớ 8kwords)
  • Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.75~2.25
  • Cổng truyền thông: Peripheral
http://thietbiomron.com/san-pham/bọ-hiẻn-thị-lạp-trình-plc/c200h-cpu/c200h-cpu01.html