Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Thông tin truy cập
 • Đang truy cập : 11
 • Hôm nay : 179
 • Tông lượt truy cập : 830268
Tìm kiếm nâng cao

CJ1M-CLK23

Tall Glow

CJ1M-CLK23

Khối Controller Link

 • Controller link là mạng FA ( Factory Automation), có thể truyền 1 lượng lớn dữ liệu dễ dàng ở tốc độ nhanh
 • Đến 2000 words gửi/nhận có thể  đặt (set) trên 1 node
 • Dữ liệu liên kết có thể thực hiện đến 4000 words trên 1 node 1 cách đồng thời
 • Số lượng khối controller link tối đa trên một CPU: 8
 • Kiểu truyền: nối dây
 • Mã truyền thông: Manchester code
 • Tốc độ/ khoảng cách truyền: 2 Mbit/s: 500m, 1Mbit/s: 800m, 500nbit/s: 1km
 • Phần mềm hỗ trợ: CS-integrator, CX- Net trong CX-Programmer, và programming Console
 • Chức năng truyền thông: Data links và message service
 • Số lượng node tối đa trên mạng: 62 nodes
 • Tiêu chuẩn: UC1,N,L,CE 
http://thietbiomron.com/san-pham/bọ-hiẻn-thị-lạp-trình-plc/cj1-io-unit/cj1m-clk23.html