Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Thông tin truy cập
 • Đang truy cập : 6
 • Hôm nay : 167
 • Tông lượt truy cập : 847207
Tìm kiếm nâng cao
 1. 3G3MX-A2002

  3G3MX-A2002

  Biến tần 200W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

 2. 3G3MX-A2004

  3G3MX-A2004

  Biến tần 400W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

 3. 3G3MX-A2004

  3G3MX-A2004

  Biến tần 750W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

 4. 3G3MX-A2015

  3G3MX-A2015

  Biến tần 1.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

 5. 3G3MX-A2022

  3G3MX-A2022

  Biến tần 2.2kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

 6. 3G3MX-A2037

  3G3MX-A2037

  Biến tần 3.7kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

 7. 3G3MX-A2055

  3G3MX-A2055

  Biến tần 5.7kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

 8. 3G3MX-A2075

  3G3MX-A2075

  Biến tần 7.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

1