Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Thông tin truy cập
 • Đang truy cập : 13
 • Hôm nay : 119
 • Tông lượt truy cập : 847159
Tìm kiếm nâng cao
 1. 3G3RX-A4007

  3G3RX-A4007

  Biến tấn 750W, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless…

 2. 3G3RX-A4015

  3G3RX-A4015

  Biến tấn 1.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless…

 3. 3G3RX-A4022

  3G3RX-A4022

  Biến tấn 2.2kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless…

 4. 3G3RX-A4037

  3G3RX-A4037

  Biến tấn 3.7kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless…

 5. 3G3RX-A4055

  3G3RX-A4055

  Biến tấn 5.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless…

 6. 3G3RX-A4075

  3G3RX-A4075

  Biến tấn 7.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless…

 7. 3G3RX-A4110

  3G3RX-A4110

  Biến tấn 11kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless…

 8. 3G3RX-A4150

  3G3RX-A4150

  Biến tấn 15kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless…

1 2  »