Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Thông tin truy cập
 • Đang truy cập : 4
 • Hôm nay : 67
 • Tông lượt truy cập : 848790
Tìm kiếm nâng cao
 1. E6F-CWZ5G 1000P/R

  Encoder 1000xung/vòng,ngõ ra NPN/PNP

 2. E6F-CWZ5G 100P/R

  E6F-CWZ5G 100P/R
 3. E6F-CWZ5G 200P/R

  E6F-CWZ5G 200P/R

  Encoder 200xung/phút,ngõ ra A,B,Z,NPN

 4. E6F-CWZ5G 500P/R

  E6F-CWZ5G 500P/R

  Encoder 500xung/vòng,ngõ ra NPN/PNP

 5. E6F-CWZ5G 600P/R

  E6F-CWZ5G 600P/R

  Encoder 600xung/vòng,ngõ ra NPN/PNP

1