Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Thông tin truy cập
  • Đang truy cập : 14
  • Hôm nay : 120
  • Tông lượt truy cập : 847160
Tìm kiếm nâng cao

A22RS - 2M -10

Tall Glow

A22RS - 2M -10

Công tắc 2 vị trí, không đèn, 1-NO

  • Cấp bảo vệ : IP65
  • Tần số làm việc: 30lần/ phút tối đa
  • Tuồi thọ cỡ: 300 000 lần
  • Tuổi thọ điện: 500 000 lần tối thiểu (AC 240V,3A, cos = 0.4)
  • Cách điện: 100M Ôm tối thiểu (ở 500VDC)
  • Công tắc: 10A tải thuần trở  ; 3A tải cos = 0.4
  • Tiêu chuần: UL, cUL,EN

Cấp bảo vệ : IP65

Tần số làm việc: 30lần/ phút tối đa

Tuồi thọ cỡ: 300 000 lần

Tuổi thọ điện: 500 000 lần tối thiểu (AC 240V,3A, cos = 0.4)

Cách điện: 100M Ôm tối thiểu (ở 500VDC)

Công tắc: 10A tải thuần trở  ; 3A tải cos = 0.4

Tiêu chuần: UL, cUL,ENC?Cấp bảo vệ : IP65

Tần số làm việc: 30lần/ phút tối đa

Tuồi thọ cỡ: 300 000 lần

Tuổi thọ điện: 500 000 lần tối thiểu (AC 240V,3A, cos = 0.4)

Cách điện: 100M Ôm tối thiểu (ở 500VDC)

Công tắc: 10A tải thuần trở  ; 3A tải cos = 0.4

Tiêu chuần: UL, cUL,ENCấp bảo vệ : IP65

Tần số làm việc: 30lần/ phút tối đa

Tuồi thọ cỡ: 300 000 lần

Tuổi thọ điện: 500 000 lần tối thiểu (AC 240V,3A, cos = 0.4)

Cách điện: 100M Ôm tối thiểu (ở 500VDC)

Công tắc: 10A tải thuần trở  ; 3A tải cos = 0.4

Tiêu chuần: UL, cUL,ENCấp bảo vệ : IP65

Tần số làm việc: 30lần/ phút tối đa

Tuồi thọ cỡ: 300 000 lần

Tuổi thọ điện: 500 000 lần tối thiểu (AC 240V,3A, cos = 0.4)

Cách điện: 100M Ôm tối thiểu (ở 500VDC)

Công tắc: 10A tải thuần trở  ; 3A tải cos = 0.4

Tiêu chuần: UL, cUL,EN


p b?

o v? : IP65

T?n s? làm vi?c: 30l?n/ phút t?i da
Tu?i th? c?: 300 000 l?n
Tu?i th? di?n: 500 000 l?n t?i thi?u (AC 240V,3A, cos = 0.4)
Cách di?n: 100M Ôm t?i thi?u (? 500VDC)
Công t?c: 10A t?i thu?n tr?  ; 3A t?i cos = 0.4
Tiêu chu?n: UL, cUL,EN

 

http://thietbiomron.com/san-pham/nut-nhan/a22r/a22rs-2m-10.html